Emre Arolat Mimarlık

  • EAA mimarlık ofis binasında Greenbin kullanıyor.

    Genel paylaşım alanında ve yazıcı odasında kullanmak üzere üç bölmeli Greenbin Tri modelini, boyalı olarak tercih etti.

  • Greenbin buluştuğu markalar ile, yaratıcı ve inovatif çözümler sunarak, sürdürülebilir bir yaşam anlayışı konusunda vizyon birlikteliği oluşturur.